Het Oosten en het Westen in confrontatie.

Het Oosten en het Westen in confrontatie

Met bewondering kijken we naar de landen in Azië die hun kracht herwonnen hebben na tijden van stagnatie en verval. In het verre verleden bestonden  in Azië machtige rijken met filosofieën over de religie en de samenleving. Vanaf het einde van de 15e eeuw werden zij met de expansiedrift van het Westen geconfronteerd. Sommige wisten hun onafhankelijkheid ternauwernood te handhaven en andere werden een kolonie van een westers land. Toen was het Westen dominant, maar nu vormt het Oosten een uitdaging van formaat.

Auteur Floris van de Vooren beschrijft in grote lijnen de karakteristieken van de westerse, Chinese, Japanse, hindoeïstische en boeddhistische beschaving aan de hand van de religie, het mensbeeld en de samenleving (met inbegrip van de volkswelvaart). Daarbij komen ook de historische ontwikkelingen aan de orde.

De auteur stelt de volgende vragen:

·         Wat  hielden de religie, het mensbeeld en de samenleving van deze beschavingen in vóór de confrontatie tussen het Oosten en het Westen?

·         Hoe verliep deze confrontatie?

·         Welke invloed heeft deze confrontatie op de religie, het mensbeeld en de samenleving in het Oosten en het Westen gehad?

·         Wat is de kracht van deze beschavingen?

·         Welke patronen zijn in de religie, het mensbeeld en de samenleving te onderkennen?

Op systematische wijze worden deze vragen beantwoord. Waar mogelijk, worden uitkomsten gekwantificeerd.

Dr. Floris van de Vooren is econoom en econometrist.

Van zijn hand verscheen eerder Opkomst en ondergang van beschavingen. Waar staat het Westen? Geschiedfilosofie met een kwantitatieve analyse (2019)

Lid van Probusclub de Molenley Breda

Boek verkrijgbaar: Academische Uitgeverij Eburon, 2021, 258 pp., € 22,–

Enable Javascript