Vervolg Nieuwe ICT omgeving live

Aan: alle gebruikers van de Probus Nederland clubsites

Datum: 13 november 2023

Van: ICT Support groep

Sinds 7 november staan alle Probus systemen bij een nieuwe ICT beheerder (Comaxx).
 
Er zijn enkele verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie. Voor het moment  is het belangrijkste verschil de manier waarop de menu beveiliging is ingericht.
In de oude situatie regelde je dat bij de Pagina’s. Nu is er in het Dashboard een optie Nav Menu’s. Voor meer details zie het vorige bericht.
Voor de clubs die gebruik maken van pagina wachtwoorden verandert er niets.
Voor de webmasters is het belangrijk om te weten welk beveiligingssysteem je gebruikt, beide kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
 
Bovenbeschreven situatie heeft er toe geleid dat alle clubsites in eerste instantie “Under Contruction” zijn. Een Club Admin kan inloggen door te klikken op het WP logo.
Een webmaster (Club Admin) kan de menu beveiliging controleren en waar nodig aanpassen. Vervolgens kan hij via een e-mail naar clubsite_hulp@probus-nederland.nl  verzoeken om zijn clubsite vrij te geven.
 
Na de overgang zijn nog aantal verschillen geconstateerd:
  • De max. grootte van up te loaden bestanden staat op 2 MB. We zijn in overleg met de leverancier om te bekijken of dit in ieder geval naar 10 MB kan worden opgetrokken.
  • Verder blijkt de Clubadmin niet de mogelijkheid te hebben om gegevens van Clubleden te bewerken. Er is een aanvraag ingediend om dit aan te passen.
  • Nieuwe gebruikersnamen mogen alleen kleine letters en cijfers bevatten
  • Er is maar een editor beschikbaar, WP Bakery. Dit op aanraden van de beheerder, meerdere editors naast elkaar veroorzaakt problemen.
  • NextGEN werkt alleen goed met Galleries, niet met Albums. Wordt verder uitgezocht.
 
Op dit moment zijn pas ongeveer 20% van de clubs vrijgegeven. Bij deze het verzoek aan de lezers van dit bericht om “buurt clubs” te attenderen op de noodzakelijke stappen om een club site open te stellen.

Enable Javascript