Overgang ICT omgeving 6 november 2023

Aan: alle gebruikers van de Probus Nederland clubsites

Datum: 2 november 2023

Van: ICT Support groep

Tot 1 november hebben  verscheidene gebruikers van de clubsites die beheerd worden door Probus Nederland tests uitgevoerd .De test resultaten zijn besproken met de nieuwe  ICT beheer partij (Comaxx).

Daarbij is geconcludeerd dat er een aantal  kleine onvolkomenheden in de oplevering zitten. Deze zitten op het vlak van autorisaties en het beheren van foto’s. Geen van deze issues zijn blokkerend voor een overgang. Dus we gaan over naar een nieuwe ICT omgeving. Dit zal gebeuren op maandag 6 november. Wat betekent dat?

  1. Tot zondagavond (20 uur) 5 november kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht in de clubs sites;
  2. Op maandag 6 november zullen de clubsites niet beschikbaar zijn (krijg je een foutmelding);
  3. Alle data uit de huidige productie omgeving zal gekopieerd worden naar de nieuwe omgeving;
  4. Vanaf dinsdag 7 november zullen de clubsites weer beschikbaar zijn. In principe zijn de sites op dezelfde manier te benaderen (zelfde url, zelfde inlog accounts) als voorheen.  Issues kunnen gemeld worden via e-mail clubsite_hulp@probus-nederland.nl  .
  5. Voor de gebruikers zullen er weinig verschillen zijn;
  6. Voor de Clubadmins (web masters) veranderen er wel wat zaken. Hier zullen we separaat over communiceren.
  7. In principe gebruiken we de Probus Nederland site voor verdere communicatie. Maar omdat deze ook wordt meegenomen in de migratie zullen we ook via de secretarissen van de clubs communiceren.

Enable Javascript