Kronieken van het Frankische Rijk

De aan Einhard toegeschreven Latijnse tekst uitgegeven, in het Nederlands vertaald en voorzien van uitgebreide annotaties door Collectief Carolus (zie hieronder)

Aan Einhard, werkzaam aan het hof van Karel de Grote, worden de Annales Regni Francorum toegeschreven, die nu voor het eerst in een complete Nederlandse vertaling beschikbaar zijn voor historici, studenten Geschiedenis, latinisten en iedereen met interesse voor middeleeuws Europa.

De Annales beschrijven de jaren 741 tot en met 829: zowel de aanloop naar de heerschappij van Karel de Grote als ook de opvolging in 814 door zijn zoon Lodewijk de Vrome komt uitgebreid aan bod. Het is de periode waarin uitbreiding en bestendiging van machtsposities, van de daarmee gepaard gaande gebiedsvergroting door strijd, inlijving en oorlogen, en veel onderhandelingen met ambassadeurs van andere machthebbers centraal staan en tot in detail beschreven worden.

Naast de Latijnse tekst en de Nederlandse vertaling bevat de publicatie een omvangrijk corpus annotaties over personen, topografische aanduidingen en gebeurtenissen, zodat hedendaagse lezers zich een afgewogen beeld kunnen vormen over hoe de drie grootmachten – Franken, Byzantijnen en Arabieren – zich destijds met elkaar verstonden en elkaar bestreden, en over hoe opeenvolgende pausen en de Frankische heersers tussen 741 en 829 elkaar wederzijds nodig hadden.

De tweetalige uitgave wordt aangevuld met inleidende hoofdstukken over de heerschappij van Karel de Grote, over het nut van historische kronieken voor ons, over de bestaande edities van de Annales en over Einhard; voorts zijn een kaart van het Frankische Rijk, een stamboom en een uitgebreide index opgenomen.

Het Collectief Carolus wordt gevormd door de vertalers Peter Bloemers (Probus Ulpia Nijmegen), Nico de Glas, Kees Meiling, Bert Osnabrug, Aad Schulten, Louck Vencken, Gerard van der Waa en Piet Zegers; René van Royen is initiator van de uitgave en Chris Engeler is project coördinator en tekst/eindredacteur.

H.P.J. Bloemers, Lid van Probusclub Ulpia Nijmegen
ISBN: 978 90 8704 9027
Verkrijgbaar: Uitgeverij Verloren, Hilversum

Enable Javascript