Probus in Quanrantaine

In de Nieuwsbrief van april 2020 deden wij een oproep om met elkaar te delen welke alternatieven zijn gevonden voor de Probus bijeenkomsten, nu corona ons verhindert elkaar fysiek te ontmoeten.

Op de pagina Probus in Quarantaine ziet u een aantal van de reacties die wij ontvingen.

Bericht voor bezoekers

 U hoeft op deze website niet in te loggen. De hele website is openbaar, behoudens enkele pagina’s bestemd voor webmasters. Daarvoor is een password nodig. 

Probus Nederland

 Probus Nederland wil saamhorigheid en vriendschap bevorderen van geheel of bijna geheel postactieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld en hechten waarde aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. Ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond.

De bindende elementen zijn onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning.

Meer informatie over de Probus beweging vindt u in: Probus Informatieboekje (aanklikken)

Probus nieuws

Nieuwsbrief 2, 30 april 2020

Nieuwsbrief 2

Covid-19 (Corona)

Corona virus

Nieuwsbrief 1 jaargang 11 2020

Nieuwsbrief

Installatie Probus De Stuwwal

Verslag