Bericht voor bezoekers

 U hoeft op deze website niet in te loggen. De hele website is openbaar, behoudens enkele pagina’s bestemd voor webmasters.
Daarvoor is een password nodig. De tab ‘Inloggen’ werkt alleen voor de webmaster.

Probus Nederland

 Probus Nederland wil saamhorigheid en vriendschap bevorderen van geheel of bijna geheel postactieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld en hechten waarde aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. Ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond.

De bindende elementen zijn onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning.

Meer informatie over de Probus beweging vindt u in: Het Probus Informatieboekje (aanklikken)

Probus nieuws

Begroting Probus Nederland 2019

Begroting 2019

Nieuwsbrief jg. 9 Nr. 5

Nieuwsbrief Jg. 9 Nr. 5

Enquête buitenlandse contacten

Vraag aan de secretaris

Herziene handleiding

Nieuwe herziene handleiding