Probus Nederland

 Probus Nederland wil saamhorigheid en vriendschap bevorderen van geheel of bijna geheel postactieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld en hechten waarde aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. Ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond.

De bindende elementen zijn onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning.

Meer informatie over de Probus beweging vindt u in:  Probus Informatieboekje  (klik hier)

Probus nieuws

Probus Golftoernooi 2022

Probus Golfdag

Nieuwsbrief 4 jaargang 12 december 2021

Nieuwsbrief 4

Tweejaarlijkse enquête 2021

Proefdocument

Probusclub Alphen aan den Rijn 35 jaar

Bloempjes uit Alphen