Bestuur Probus Nederland

Probusclubs zijn principieel autonoom. Het bestuur vertegenwoordigt de Probusclubs niet, maar is dienstverlenend, coördinerend en, indien gewenst, ook bemiddelend.

Het bestuur van Probus Nederland:i
is behulpzaam bij het oprichten van nieuwe clubs; geeft informatie over relevante kwesties; coördineert de onderlinge service; bevordert de onderlinge communicatie; stelt een website ter beschikking en onderhoudt een eigen website.
Het bestuur verleent, na toetsing van opzet en werkwijze aan de standaarddoelstelling, het Certificaat van Erkenning. Zo wordt bereikt dat alle nieuwe Probusclubs, met behoud van autonomie en eigen sfeer, een gemeenschappelijk doel hebben en dezelfde uitgangspunten hanteren. 
Om de twee Ă  drie jaar organiseert zij een Landelijke Probusdag voor afgevaardigden van de clubs. Allen bespreken hier de nieuwste ontwikkelingen en ‘s middags is er een gerenommeerd spreker met een actueel thema.  Regelmatig komt er een Nieuwsbrief uit, een communicatiemiddel bij uitstek. 

De Stichting Probus Nederland is onafhankelijk. Zij is verantwoordelijk voor kwaliteit en continuĂŻteit van de Probus beweging. Haar bestuur legt via het jaarverslag van de secretaris en het financieel jaarverslag van de penningmeester jaarlijks verantwoording af aan de geassocieerde Probusclubs.

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2022

Voorzitter

Mevrouw M. Ch. Bruins Slot-Vis (Marieke)
Lid van PC Hoorn
E-mail: voorzitter@probus-nederland.nl
               mch.bruinsslot@gmail.com

220504 Wouter van Straten

Vicevoorzitter

W.H.C. (Wouter) van Straten
Probusclub Aaofweerijs e.o.
E-mail: vicevoorzitter@probus-nederland.nl

Secretaris

P.E.P. Blom (Peter)
Lid van PC Putten
E-mail: secretaris@probus-nederland.nl
tel.: 0341352271/ 0653418712

Richard de Casseres

Penningmeester

R.W. de Casseres (Richard)
Lid van PC Festina Lente
E-mail: penningmeester@probus-nederland.nl

Bestuurslid communicatie en PR

Mevrouw O.M.J. Jesse – van Hal (Olga) 
Lid van PC Brederode
E-mail: redactie@probus-nederland.nl
tel.: 0623684890

Harry van Heeswijk

Bestuurslid voor ICT-aangelegenheden

H.J.M. van Heesewijk (Harry)
lid van PC Delft ’81
E-mail: ict@probus-nederland.nl

190121 Jan-Hein de Wit

interne communicatie – redactie website

Jan-Hein de Wit
Lid van PC Venray
E-mail:
clubadministratie@probus-nederland.nl
redactie@probus-nederland.nl

Jaarstukken