Bestuur Probus Nederland

Probusclubs zijn principieel autonoom. Het bestuur vertegenwoordigt de Probusclubs niet, maar is dienstverlenend, coördinerend en, indien gewenst, ook bemiddelend.

Het bestuur van Probus Nederland:i
is behulpzaam bij het oprichten van nieuwe clubs; geeft informatie over relevante kwesties; coördineert de onderlinge service; bevordert de onderlinge communicatie; stelt een website ter beschikking en onderhoudt een eigen website.
Het bestuur verleent, na toetsing van opzet en werkwijze aan de standaarddoelstelling, het Certificaat van Erkenning. Zo wordt bereikt dat alle nieuwe Probusclubs, met behoud van autonomie en eigen sfeer, een gemeenschappelijk doel hebben en dezelfde uitgangspunten hanteren. 
Om de twee à drie jaar organiseert zij een Landelijke Probusdag voor afgevaardigden van de clubs. Allen bespreken hier de nieuwste ontwikkelingen en ‘s middags is er een gerenommeerd spreker met een actueel thema.  Regelmatig komt er een Nieuwsbrief uit, een communicatiemiddel bij uitstek. 

De Stichting Probus Nederland is onafhankelijk. Zij is verantwoordelijk voor kwaliteit en continuïteit van de Probus beweging. Haar bestuur legt via het jaarverslag van de secretaris en het financieel jaarverslag van de penningmeester jaarlijks verantwoording af aan de geassocieerde Probusclubs.

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2022

220202 W van Straten 500x500

Voorzitter

Wouter van Straten
Probusclub Aaofweerijs e.o.
voorzitter@probus-nederland.nl

220202 S Rosman 500x500

Secretaris

Steven Rosman
Lid van PC Maarssen
secretaris@probus-nederland.nl

220202 R. de Casseres 500x500

Penningmeester

Richard de Casseres
Lid van PC Festina Lente
penningmeester@probus-nederland.nl

220202 H Heesewijk 500x500

ICT-aangelegenheden

Harry van Heesewijk
lid van PC Delft ’81
ict@probus-nederland.nl

220202 JH de Wit 500x500

Interne communicatie – redactie website

Jan-Hein de Wit
Lid van PC Venray
clubadministratie@probus-nederland.nl
redactie@probus-nederland.nl

220202 vacature 500x500

Communicatie en PR

vacature

220202 vacature 500x500

Vicevoorzitter

vacature

Jaarstukken