Probus Nederland

De Stichting Probus Nederland Informatie Centrum bestaat sinds 1990. Om praktische redenen is de naam gewijzigd in Stichting Probus Nederland.
Taken van Probus Nederland zijn informatieverstrekking en dienstverlening. Het is geen koepel organisatie. De Probus Clubs functioneren volledig autonoom.
Deze naam werd als werknaam bijvoorbeeld op de website al veel langer gebruikt.

Privacy

Om haar taken te kunnen vervullen verzamelt Probus Nederland persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door Probus Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en verslagen; 
versturen van nota’s; inschrijven voor bijeenkomsten; opzetten en onderhouden van een website voor een Probusclub; bijhouden van een ledenlijst

Zie verder het geldende privacyreglement.

Officiële documenten

Hier kan men de officiële documenten van Probus Nederland inzien of downloaden.