Mutatie: wijziging secretaris

Probus Nederland bewaart voor contact met de clubs twee kerngegevens van de secretaris: mailadres en telefoonnummer. Adres en woonplaats worden niet geregistreerd. Gegevens van andere functionarissen worden niet opgevraagd. Het telefoonnummer wordt alleen gebruikt om contact te krijgen in geval het mailadres niet (meer) werkt.
Mutaties kunnen op twee manieren worden gemeld: per email of door onderstaand formulier. Onze voorkeur heeft het formulier: zie verder op deze pagina. 
Per email: gebruik dit adres clubadministratie@probus-nederland.nl voor onderstaande gegevens.

Mutatie-formulier