Mutatie: wijziging functionaris

Probus Nederland bewaart voor contact met de clubs twee kerngegevens van secretaris en penningmeester: mailadres en telefoonnummer. Adres en woonplaats worden niet geregistreerd. Gegevens van andere functionarissen worden niet opgevraagd. Het telefoonnummer wordt gebruikt om contact te krijgen omdat het mailadres niet (meer) werkt.
Mutaties kunnen op twee manieren worden gemeld: per email of door onderstaand formulier. Onze voorkeur heeft het formulier: zie verder op deze pagina. 
Per email: gebruik dit adres clubadministratie@probus-nederland.nl voor onderstaande gegevens.

NIEUWE SECRETARIS?
Naam Probusclub
Van de aftredende secretaris: naam, mailadres en telefoonnummer
Van de nieuwe secretaris: naam, mailadres en telefoonnummer

NIEUWE PENNINGMEESTER?
Naam Probusclub
Van de aftredende penningmeester: naam, mailadres en telefoonnummer
Van de nieuwe penningmeester: naam, mailadres en telefoonnummer

Formulier: nieuwe secretaris
    Formulier: nieuwe penningmeester
      Zowel secretaris als penningmeester aanmelden? Beide formulieren invullen en verzenden. Dus beide knoppen “verzenden” gebruiken.