Mutatie: wijziging functionaris

Probus Nederland bewaart voor contact met de clubs twee kerngegevens van secretaris en penningmeester: mailadres en telefoonnummer. Adres en woonplaats worden niet geregistreerd. Gegevens van andere functionarissen worden niet opgevraagd.
Mutaties kunnen op twee manieren worden gemeld: per email of door onderstaand formulier. Onze voorkeur heeft het formulier: zie verder op deze pagina. 
Per email: gebruik dit adres clubadministratie@probus-nederland.nl voor onderstaande gegevens.

NIEUWE SECRETARIS?
Naam Probusclub – Naam, mailadres en telefoonnummer.
Ook van de aftredende secretaris: naam, mailadres en telfoonnummer.

NIEUWE PENNINGMEESTER?
Naam Probusclub Naam, mailadres en telefoonnummer.
Ook van de aftredende penningmeester: naam, mailadres en telfoonnummer.

Formulier: nieuwe secretaris
    Formulier: nieuwe penningmeester
      Zowel secretaris als penningmeester aanmelden? Beide formulieren invullen en verzenden. Dus beide knoppen “verzenden” gebruiken.