Het aanbod van lezingen door leden van Probus

Het aanbod van lezingen is verdeeld in 4 categorieën, verdeeld over deze en drie andere pagina’s. Bij elke lezing vindt u een korte aanduiding van de inhoud, naam van de spreker en een mailadres voor contact. Ook is de vestigingsplaats van de club van de spreker vermeld, om te kunnen beoordelen of de spreker van ver moet komen. De aanbieder zal u op verzoek meer informatie geven over inhoud, vorm en duur van de lezing en eventuele extra kosten, buiten de vergoeding van reiskosten.
Wilt u zelf een lezing aanbieden?
Stuur dan een mail naar Clubadministratie@probus-nederland.nl U ontvangt per omgaande richtlijnen voor uw aanbieding.

Lezingen over actualiteit en overige onderwerpen (16)

 Good governance (goed openbaar bestuur)

Goed bestuur met een accent op de rechtstaat was bij de coalitieonderhandelingen van PVV, VVD, NSC en BBB een hoofditem. Maar wat is goed bestuur? Waaraan kunnen we dat meten? Deze en andere vragen bij het functioneren van het openbaar bestuur komen in deze lezing aan bod.
Albert Swinkels [Varsseveld] info@alswin.nl 01-06-24

De Russische oorlog tegen Oekraïne in historisch perspectief

De lezing bestaat uit twee delen: historicus Maarten Schikker schetst in grote lijnen de geschiedenis van het gebied, van de middeleeuwen tot de Russische inval op de Krim in 2014. Vervolgens gaat kolonel b.d. Tjalle Peters dieper in op de (militaire) actualiteit.
Maarten Schikker [Maarssen] maartenschikker@gmail.com 01-05-24

Koffie en gezondheid – Duizend jaar discussie met een Happy End

Bij het branden van de koffieboon ontstaan smaakstoffen, maar ook stoffen (bijv. antioxidanten) die goed zijn voor ons gestel. En dat staat los van het al dan niet aanwezig zijn van cafeïne. Onderzoek heeft aangetoond dat bij het branden geen carcinogene stoffen ontstaan en ook anderszins niet ongezond is.
Jaap Frijlink [Leersum] jaap@loofboom.nl 01-03-24

Analyse Overheidsfinanciën

Samenstelling en analyse van de overheidsfinanciën: inkomsten, uitgaven en schuldpositie. Ontwikkelingen in de tijd. Verwachte toekomstige ontwikkelingen van de diverse uitgaven- en inkomstenposten
Bert Duijnstee[Baarn] bertduijnstee@xs4all.nl 01-09-23

Inkomen en koopkracht

Samenstellende delen van het inkomen van huishoudens. Welke entiteit als uitgangspunt: individu of huishouden ? vergelijkbaarheid van inkomens; equivalentie. Ontwikkeling van koopkracht in de tijd. Koopkrachtvergelijking met andere landen.
Bert Duijnstee[Baarn] bertduijnstee@xs4all.nl 01-09-23

Vermogen en welvaart

Samenstellende delen van het vermogen van huishoudens. Vermogenssoorten. Verdeling van vermogen over huishoudens. Armoede. Componenten van welvaart. Verdeling van welvaart over huishoudens.
Bert Duijnstee[Baarn] bertduijnstee@xs4all.nl 01-09-23

Mobiliteit en verkeersveiligheid ouderen: langer veilig onderweg

Recente nieuwskoppen laten een verontrustende stijging van verkeersslachtoffers onder ouderen zien. De meeste slachtoffers zijn fietsers, waaronder veel berijders van e-bikes. Maar ook bij andere vervoerwijzen is sprake van een stijging van verkeersslachtoffers onder ouderen.
Jac Wismans[Son en Breugel] jac.wismans@xs4all.nl 01-08-23

Geopolitiek: betekenis van de grootmachten voor Europa

Geopolitiek kan worden omschreven als de diplomatieke, politieke of militaire strijd om geografische ruimte, invloed en macht. Deze beperkt zich niet tot onze planeet: “wie de ruimte beheerst, beheerst ook de aarde”.
Theo van den Doel [Nunspeet] 2023prb@gmail.com 01-05-23

Theorie U en maatschappelijk leiderschap

Theorie U is een procesmodel voor vernieuwing en transformatie van mens, organisatie en maatschappij. Hiermee worden complexe vraagstukken omgebogen naar een wezenlijke verandering, vanuit verbinding met jezelf.
Boy van Droffelaar [Baarn] b.vandroffelaar@kpnmail.nl 01-05-23

De toekomst biedt meer dan u denkt.

Ik neem senioren mee naar hun toekomst. Het gaat over de digitalisering van de zorg, over je huis seniorproof maken, over domotica en een beetje robotica, over eenzaamheid voorkomen en nog veel meer.
Betsy de Keizer [Nieuwegein] info@bdekeizer.nl 01-04-23

Voeding in de transitie

Discussies over onze voedingswijze zijn al eeuwenoud. Een actueel thema is de overgang van een overwegend dierlijke voeding naar een meer plantaardig menu. Wat is de noodzaak van deze transitie en wat zijn de weerstanden?
Onno de Jong [Doorn] o.dejong@ziggo.nl 01-04-23

Oekraïne – Rusland

Om het huidige conflict enigszins te kunnen plaatsen, is het goed om te kijken naar de gezamenlijke geschiedenis van de 2 landen. De gezamenlijke geschiedenis is in ieder geval zeer chaotisch en gewelddadig.
Bernhard van der Ven [Leusden] vdven82@ziggo.nl 01-04-23

Totaalplan mbt zeespiegelstijging – tweede kustlijn

Rond 2000 lanceerde Rob van den Haak het idee voor een 2de kustlijn op 25 km uit de kust. Het idee is uitgegroeid tot een een Zeespiegelbestendig Totaalplan voor Nederland dat in fasen uitgevoerd kan worden. 
Bert Potjer [Voorschoten] potjer.spoor@planet.nl 01-03-23

Nieuwe Zijderoute – one belt one road

De ontwikkeling van snelle transportroutes vanaf China’s westzijde naar het Aziatisch achterland, West-Europa, Midden-Europa, Midden-Oosten, Afrika en Rusland.
Bert Duijnstee [Baarn] bertduijnstee@xs4all.nl 01-03-23

Belastingparadijs Mokum

“Miljarden verdwijnen via Belastingparadijs Mokum” Wat is een belastingparadijs? Wat is schijn en wat is werkelijkheid? Aan de hand van een real-life casus over winstbelasting de feiten op een rij.
Harold Gosler [Oosterhout] harold.gosler@gmail.com/a> 01-09-22

 

Zeespiegelstijging: de andere klimaat-indicator

In Parijs is afgesproken om onder de 2 °C opwarming te blijven. Oceanen en het landijs op Groenland en Antarctica blijken ook belangrijke factoren te zijn in het klimaatsysteem. Er kunnen er zelfs onomkeerbare veranderingen optreden.
Pieter Zijlstra [Barneveld] pieter.zijlstra.pz@gmail.com 01-05-22