Het aanbod van lezingen door leden van Probus

Het aanbod van lezingen is verdeeld in 4 categorieën, verdeeld over deze en drie andere pagina’s. Bij elke lezing vindt u een korte aanduiding van de inhoud, naam van de spreker en een mailadres voor contact. Ook is de vestigingsplaats van de club van de spreker vermeld, om te kunnen beoordelen of de spreker van ver moet komen. De aanbieder zal u op verzoek meer informatie geven over inhoud, vorm en duur van de lezing en eventuele extra kosten, buiten de vergoeding van reiskosten.
Wilt u zelf een lezing aanbieden?
Stuur dan een mail naar Clubadministratie@probus-nederland.nl U ontvangt per omgaande richtlijnen voor uw aanbieding.

Lezingen over actualiteit en overige onderwerpen (19)

Hoe de koffieboon de wereld veroverde

De geschiedenis van koffiegebruik is wonderbaarlijk en veelzijdig. We gaan via dansende derwisjen naar medisch wondermiddel en belanden in Turkse koffiehuizen. De opkomst als luxe product in Europa. De plantages, de arbeiders (vroeger slaven) en de moderne productie.
Jaap Frijlink [Leersum] jaap@loofboom.nl 01-03-24

Analyse Overheidsfinanciën

Samenstelling en analyse van de overheidsfinanciën: inkomsten, uitgaven en schuldpositie. Ontwikkelingen in de tijd. Verwachte toekomstige ontwikkelingen van de diverse uitgaven- en inkomstenposten
Bert Duijnstee[Baarn] bertduijnstee@xs4all.nl 01-09-23

Inkomen en koopkracht

Samenstellende delen van het inkomen van huishoudens. Welke entiteit als uitgangspunt: individu of huishouden ? vergelijkbaarheid van inkomens; equivalentie. Ontwikkeling van koopkracht in de tijd. Koopkrachtvergelijking met andere landen.
Bert Duijnstee[Baarn] bertduijnstee@xs4all.nl 01-09-23

Vermogen en welvaart

Samenstellende delen van het vermogen van huishoudens. Vermogenssoorten. Verdeling van vermogen over huishoudens. Armoede. Componenten van welvaart. Verdeling van welvaart over huishoudens.
Bert Duijnstee[Baarn] bertduijnstee@xs4all.nl 01-09-23

Mobiliteit en verkeersveiligheid ouderen: langer veilig onderweg

Recente nieuwskoppen laten een verontrustende stijging van verkeersslachtoffers onder ouderen zien. De meeste slachtoffers zijn fietsers, waaronder veel berijders van e-bikes. Maar ook bij andere vervoerwijzen is sprake van een stijging van verkeersslachtoffers onder ouderen.
Jac Wismans[Son en Breugel] jac.wismans@xs4all.nl 01-08-23

Geopolitiek: betekenis van de grootmachten voor Europa

Geopolitiek kan worden omschreven als de diplomatieke, politieke of militaire strijd om geografische ruimte, invloed en macht. Deze beperkt zich niet tot onze planeet: “wie de ruimte beheerst, beheerst ook de aarde”.
Theo van den Doel [Nunspeet] 2023prb@gmail.com 01-05-23

Theorie U en maatschappelijk leiderschap

Theorie U is een procesmodel voor vernieuwing en transformatie van mens, organisatie en maatschappij. Hiermee worden complexe vraagstukken omgebogen naar een wezenlijke verandering, vanuit verbinding met jezelf.
Boy van Droffelaar [Baarn] b.vandroffelaar@kpnmail.nl 01-05-23

De toekomst biedt meer dan u denkt.

Ik neem senioren mee naar hun toekomst. Het gaat over de digitalisering van de zorg, over je huis seniorproof maken, over domotica en een beetje robotica, over eenzaamheid voorkomen en nog veel meer.
Betsy de Keizer [Nieuwegein] info@bdekeizer.nl 01-04-23

Voeding in de transitie

Discussies over onze voedingswijze zijn al eeuwenoud. Een actueel thema is de overgang van een overwegend dierlijke voeding naar een meer plantaardig menu. Wat is de noodzaak van deze transitie en wat zijn de weerstanden?
Onno de Jong [Doorn] o.dejong@ziggo.nl 01-04-23

Oekraïne – Rusland

Om het huidige conflict enigszins te kunnen plaatsen, is het goed om te kijken naar de gezamenlijke geschiedenis van de 2 landen. De gezamenlijke geschiedenis is in ieder geval zeer chaotisch en gewelddadig.
Bernhard van der Ven [Leusden] blvdven@upcmail.nl 01-04-23

Totaalplan mbt zeespiegelstijging – tweede kustlijn

Rond 2000 lanceerde Rob van den Haak het idee voor een 2de kustlijn op 25 km uit de kust. Het idee is uitgegroeid tot een een Zeespiegelbestendig Totaalplan voor Nederland dat in fasen uitgevoerd kan worden. 
Bert Potjer [Voorschoten] potjer.spoor@planet.nl 01-03-23

Nieuwe Zijderoute – one belt one road

De ontwikkeling van snelle transportroutes vanaf China’s westzijde naar het Aziatisch achterland, West-Europa, Midden-Europa, Midden-Oosten, Afrika en Rusland.
Bert Duijnstee [Baarn] bertduijnstee@xs4all.nl 01-03-23

Belastingparadijs Mokum

“Miljarden verdwijnen via Belastingparadijs Mokum” Wat is een belastingparadijs? Wat is schijn en wat is werkelijkheid? Aan de hand van een real-life casus over winstbelasting de feiten op een rij.
Harold Gosler [Oosterhout] harold.gosler@gmail.com/a> 01-09-22

 

Zeespiegelstijging: de andere klimaat-indicator

In Parijs is afgesproken om onder de 2 °C opwarming te blijven. Oceanen en het landijs op Groenland en Antarctica blijken ook belangrijke factoren te zijn in het klimaatsysteem. Er kunnen er zelfs onomkeerbare veranderingen optreden.
Pieter Zijlstra [Barneveld] pieter.zijlstra.pz@gmail.com 01-05-22

Ethische dilemma’s bij de inzet van killer drones en robots

De ethische dilemma’s van innovatieve oorlogsvoering met automatische wapensystemen vragen om regulering, nu drones en robots steeds meer mogelijkheden bieden om te worden ingezet.
Wim Broer [Bussum] wim.broer@icloud.com 01-04-22

Energie en Milieu

Een evenwichtige strategie voor de energievoorziening in 2050 van Nederland is een compromis.De conclusie is dat de kreet ‘we moeten van het aardgas af’ op zijn minst voorbarig is.
Ab Stevels [Eindhoven] stevels@xs4all.nl 01-04-22

Wandelen langs de Dommel in Coronatijd

De stad Eindhoven heeft een verrassend grote hoeveelheid openbaar groen. Dat ‘groen’ varieert van formeel aangelegde parken tot allerlei aardige landschapselementen langs het riviertje de Dommel.
Ab Stevels [Eindhoven] stevels@xs4all.nl 01-04-22

Natuurlijk Leiderschap

Verblijf onder primitieve omstandigheden in ongerepte natuur doet wat met ons. Volgens de spreker transformeert zo’n reis leiders tot een meer natuurlijke, authentieke leiderschapsstijl. Hij promoveerde op dit onderwerp.
Boy van Droffelaar [Baarn] b.vandroffelaar@kpnmail.nl 01-03-22

De charme van het ouder worden

Een boeiende fase in het leven. Vooral omdat we zelf veel kunnen doen om een hoge kwaliteit van leven te blijven houden. Allerlei medische innovaties maken het ons mogelijk. Betsy de Keizer [Nieuwegein] info@bdekeizer.nl 01-03-22