Oprichten van nieuwe Probusclubs

Nieuwe clubs worden begeleid door een bestaande Probusclub (mentorcommissie) in de voorbereiding van de oprichting van een Probusclub. Heeft men de indruk dat er in eigen omgeving voldoende kandidaten wonen voor wie in de bestaande Probusclubs geen plaats is, dan kan het initiatief worden genomen tot de oprichting van een nieuwe Probusclub. Maar het intitiatief kan ook ontstaan buiten bestaande Probusclubs. Initiatiefnemers zoeken contact met een bestaande club met het verzoek op te treden als mentor in het perspectief van de oprichting. 

Probus Nederland verleent service met de volgende documenten.

protocol voor het oprichten van een nieuwe Probusclub;
modelreglement Probusclub;
formulier gegevens nieuwe Probusclub

Deze documenten staan onderaan op deze pagina. Probus Nederland wordt vanaf het begin op de hoogte gehouden van de voortgang van de nieuwe club in oprichting.