Support team Probus Nederland ICT

Ter ondersteuning van de Probus clubs is er een supportteam.

Het team is te bereiken via een algemeen e-mail adres:

clubsite_hulp@probus-nederland.nl

Meldingen naar dit e-mail adres zullen worden opgepakt door een van de support medewerkers.

Momenteel (juni 2023) bestaat het support team uit:

Ubbo van Piggelen , Lid Probus Heerlen 1

Ad van Helvoort, Lid Probus Tilburg Leijdal

Henny Roelofs, Lid Probus Dordrecht

Eindverantwoordelijk is Harry van Heesewijk (Bestuurslid Probus Nederland ICT),
Lid Probus Delft 81. Voor algemene ICT vragen te bereiken via   ict@probus-nederland.nl

220502 Bericht ICT 500x500

Wij verzamelen vragen en antwoorden. Het is de bedoeling dat we alle relevante oplossingen, suggesties en ideeën overzichtelijk presenteren. Daar wordt aan gewerkt. Daarnaast kunt u onze hulp inroepen door een van de leden van het support team te benaderen. U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier.

  Documenten

  1) Handleiding versie 8.4 10-04-2024 definitief

  Let op: De handleiding zal frequent worden bijgewerkt wegens diverse kleine aanpassingen.

  Dat kunt U zien aan het versie nummer en de datum.

  2)  Reorganisatie Mediabibliotheek per 10-04-2024

  3)  Werken met Post-Grid element per 20-03-2024

  4)  Extra manier om met Berichten te werken per 10-03-2023

  5)  PowerPointpresentatie verkleinen mrt 2023

  6)  Tips voor tabellen

  7)  Tips voor cloud opslag

   

  FAQ

  Kunnen we op de website forumdiscussies organiseren?

  Uit de Handleiding Website

   Forums
  In de lockdown periode was er de mogelijkheid gecreëerd om naast de andere digitale media, zoals WhatsApp, email en Zoom toch onderwerpen te bespreken via een forum waar forumdiscussies gestart konden worden.

  Het onderhoud van dit Forum, geschikt voor WordPress, bleek echter veel complicaties te geven bij de andere plugins en was gekoppeld aan een website buiten de verantwoordelijkheid van Mediaversa. Vandaar dat er is besloten hier geen voortzetting aan te geven.

  Wel is het mogelijk een Forumpagina te maken waar een link geplaatst wordt naar gratis fora op internet. Die pagina moet beveiligd zijn door een beveiliging zoals eerder beschreven is. Een voorbeeld hiervan is Forum2Go.

  De clubadmin kan zo’n forum starten. Gebruikers die hierop willen discussiëren moeten zich inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord, liefst anders dan de probus inloggegevens. Dit soort websites laten de verantwoording voor de inhoud volledig bij de organisator van de fora.

  NextGen

  Het plaatsen van foto’s in galerijen of albums gaat met NextGen over het algemeen vrij gemakkelijk. NextGen heeft al geruime tijd geleden op ons dashboard aangekondigd dat het stopt met het onderhoud aan de “Legacy template” en dat het verstandig is om die, als je die gebruikt, te veranderen. Kortgeleden heeft er een update plaats gevonden die dat effectueert en die het noodzakelijk maakt in de instellingen een kleine aanpassing te doen. Dat geldt niet alleen voor de nieuwe galeries en albums , maar ook voor de oudere al bestaande.

  Je kunt dat als volgt doen:

  1. Ga naar de NextGen afbeelding en kies voor bewerken.
  2. Er verschijnt een pop-up. Kies daarin voor de tab “customize display settings”
  3. Er komt weer een nieuwe pop-up. Zet daarin het vakje achter Selct View op “default-view. php” en zet het vakjeLegacy (Old) templates op “Standaard”

   

   

   

   

  Updates

  Soms komt het voor dat de website of een van de plug-ins (kleine zelfstandige programmaatjes die zijn opgenomen in word press) kenbaar maakt dat er een update beschikbaar is. Dat gebeurt meestal door een rood tekentje op de zwarte balk. Het is uitermate belangrijk dat u daar niets mee doet. Het gevolg kan zijn dat de website of delen van de website niet meer zichtbaar zijn. U kunt zo maar een pagina kwijt zijn of een heel menu. 

  Alle updates – als ze al gewenst zijn – worden centraal uitgevoerd.

  Lid per ongeluk gewist in gebruikerslijst

  De gebruikersnamen en het opgegeven e-mailadres worden geregistreerd in een centrale database. Als u een gebruiker wist, wordt die wel lokaal verwijderd, maar de gebruikersnaam en het e-mailadres blijven in de centrale database aanwezig. 

  Als u een lid wilt invoeren, dat al eerder is aangemeld moet u niet het formulier voor nieuwe gebruikers.gebruiken, maar dat voor bestaande gebruikers.

  Als u een lid heeft verwijderd omdat het betreffende lid niet of niet tijdig zijn account heeft geactiveerd kan het wat lastiger worden. In dat geval moet u het e-mailadres en de gebruikersnaam doorgeven aan een van de leden van het support team (https://probus-nederland.nl/support-team-probus-nederland-ict/) met het verzoek het voor u te regelen.

  Vaak is de oorzaak dat een lid te laat op de eerste e-mail reageert of een foutief wachtwoord invoert. Daarom is het van belang dat u uw leden duidelijk instrueert over de te ontvangen e-mail. Vervolgens kunt u – voor u een gebruiker wist – ook proberen het wachtwoord aan te passen en na te gaan of daarmee het probleem is opgelost.

  Wat is het verschil tussen een bericht, een evenement, en een pagina

  Er zijn 3 mogelijkheden om inhoud op de website te presenteren:

  1. Een pagina
  2. Een bericht
  3. Een evenement

  De verschillen zitten minder in de manier van bewerken en de mogelijkheden om tekst en afbeeldingen te presenteren, dan in de manier waarop een pagina, bericht of evenement op de website gepresenteerd wordt.

  Een bericht is een pagina die” in ingeklapte vorm” op een pagina wordt gepresenteerd. “In ingeklapte vorm” betekent, dat berichten bijvoorbeeld met 3 naast elkaar worden gepresenteerd, waarbij alleen een plaatje/foto zichtbaar is, de titel en een korte samenvatting. Door op het plaatje te klikken klapt de pagina open. Berichten zijn handig als je een grote hoeveelheid wisselende informatie wilt aanbieden (bv verslagen van bijeenkomsten) of, zoals op deze website boeken en inleidingen. Door het toekennen van categorieën kun je de presentatie van berichten ordenen. Een voorbeeld: https://probus-nederland.nl/leden-actief/boeken-van-leden/

  Een evenement is een soortgelijke pagina maar nu is er een tijdsfactor aan gekoppeld. Je kunt aangeven wanneer het evenement/ bericht gepresenteerd moet worden en wanneer het moet eindigen (als het heeft plaats gevonden). Evenementen zijn handig voor het plannen en aankondigen van activiteiten..

  Een pagina is het de normale manier van presenteren. Een pagina kan volledig opgemaakt worden met tekst, foto’s en plaatjes zonder zichtbaar te zijn en wordt pas gepubliceerd als hij een plaats in een van de menu’s heeft gekregen.

  Weblog

  In verband met de coronaquarantaine krijgen we regelmatig vragen over de mogelijkheid van een weblog, waar leden et elkaar ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen.

  Helaas biedt onze website niet de mogelijkheid van zo’n interactief weblog.

  Dat neemt niet weg, dat er wel een vorm van weblog mogelijk is, als de webmaster daaraan mee wil werken. In dat geval sturen de leden hun bericht naar de webmaster die het vervolgens op de juiste pagina van de website plaatst.

  Er zijn verschillende manieren waarop je een weblog kunt opzetten:

  Als het gaat om verschillende niet samenhangende interventies, kun je gebruik maken van berichten. Berichten zijn eigenlijk gewoon afzonderlijke pagina’s, die op een flexibele en efficiënte  manier op de website kunnen worden gepresenteerd. Een voorbeeld daarvan vind je op onze website op de pagina’s van  “Leden actief” (https://probus-nederland.nl/geschiedenis-3/). In dit geval is gebruik gemaakt van categorieën om de onderwerpen enigszins te ordenen.

  Een andere mogelijkheid is een pagina aanmaken, waarop de berichten van leden in volgorde van binnenkomst worden gepresenteerd. Een voorbeeld daarvan vind je op de pagina “Probus in quarantaine” (https://probus-nederland.nl/probus-in-coronatijd/).  Voor een  thematische weblog kun je natuurlijk per onderwerp een afzonderlijke pagina aanmaken.

  Voor het aanmaken van een weblog kun je het best met de backend-editor werken. De backend-editor staat aan als de toggle-knop onder de titelregel “classic mode” vermeld. 

  Het is mogelijk om onderscheid te maken tussen het oorspronkelijke bericht en de reacties erop.

  Voor oorspronkelijke berichten kun je voor elk bericht een nieuwe lijn kiezen. Dat kan door op het grote kruis (wit in grijs) te klikken en vervolgens voor “tekst blok” te kiezen. Voor reactie op een oorspronkelijk bericht zou je op de het kleine kruis kunnen klikken (direct onder het bericht) en vervolgens op “accordeon”. Het voordeel daarvan is dat de reacties dan ingeklapt kunnen worden weergegeven om te voorkomen dat de pagina te lang wordt. Blijft wel ook voor elke reactie een afzonderlijke mini-pagina vergelijkbaar met deze FAQ pagina.

  Meer informatie over het werken met de backend-editor vind je in onze handleiding.

  "Hamburger" menu

  Onze website is “responsive”. Dat wil zeggen, dat de website zich automatisch aanpast aan het formaat van het scherm (telefoon, i-pad, pc) waarop de website uitgelezen wordt. Dat is heel handig omdat anders de website op bijvoorbeeld een telefoon bijna onleesbaar wordt. Alle schermen passen zich aan het formaat aan, maar een opvallende aanpassing is de verandering van menu. Het balkmenu dat we van onze pc kennen past eigenlijk niet op een telefoon. Daarom wordt in dat geval het balkmenu vervangen door een “hamburger menu”. Die naam is gekozen omdat het gebruikte symbool iets weg heeft van een hamburger (zie plaatje). Als je op het hamburgersymbooltje klikt krijg je een verticaal menu in plaats van een horizontaal balkmenu.

   

  Soms valt dat, om welke reden ook weg. Meestal kun je dat heel eenvoudig herstellen. Ga in je dashboard naar “Weergave/ShifNav/togglebar”. De regel “Display toggle bar” moet aangevinkt zijn.

  Het toggle breakpoint bepaalt op welk moment het menu overschakelt. Als je dat op 960 zet schakelt een tablet in verticale stand meestal over op het hamburgermenu maar blijft het balkmenu aanwezig in de horizontale stand.

  Je kunt het zelf uitproberen, door het scherm van je browser te verkleinen:

   

  Niet gemakkelijk nieuwe plugins

  WordPress is o.m. aantrekkelijk als platform omdat het zo geweldig flexibel is. Dat wordt nog eens versterkt door het feit dat er honderden plugins te vinden zijn: kleine programma’s die allerlei functies kunnen uitoefenen binnen WordPress. De WP Bakery Page Builder is er zo een. Ze kunnen vaak heel handig zijn en allerlei problemen in een handomdraai oplossen.

  Er zijn wel veel “maren”. In de eerste plaats zijn de internetveiligheid en de privacy niet zonder meer gegarandeerd. Ook kunnen plugins elkaar tegenwerken of hinderen. Vaak zijn plugins gratis, maar soms zijn er (hoge) kosten aan verbonden. Tenslotte is de kwaliteit niet altijd gegarandeerd.

  Dat is de reden, waarom Probus Nederland altijd voorzichtig is met het toepassen van nieuwe plugins en waarom op vragen om een plugin in te voeren niet heel eenvoudig kan worden gereageerd. Bovendien is het inpassen van een nieuwe plugin lastiger omdat het over bijna 260 websites tegelijk gaat.

  Elke nieuwe plugin moet uitvoerig worden getest en de mogelijke kostenconsequenties moeten worden onderzocht. In principe worden alleen nieuwe plugins in overweging genomen als er een duidelijke behoefte is bij een belangrijk deel van de webmasters en als de onderzoeks- en testfase positief kan worden afgesloten.