Service

Via deze website willen we leden en belangstellenden van dienst zijn met informatie en mogelijkheden tot contact.

Probusclubs zijn vriendenclubs van mannen of vrouwen; clubs kunnen ook gemengd zijn van samenstelling. Het ideale ledental ligt tussen 25 en 30 in de leeftijd van 55 jaar en ouder, maar er zijn ook clubs met 60 of meer leden. 

De leden komen regelmatig bij elkaar, d.w.z. op een vaste dag in de week en op een vast tijdstip. De frequentie van de bijeenkomsten loopt uiteen van wekelijks tot één keer in de maand.

Op deze reguliere bijeenkomsten houden de leden beurtelings een voordracht over een interessant onderwerp of nodigen anderen uit, soms leden van andere clubs. Daarnaast is er tijd voor een lunch of diner en voor ontmoeting. Van tijd tot tijd zijn er excursies of andere activiteiten, waarbij vaak ook partners welkom zijn

Probusclubs zijn geen serviceclubs zoals Rotary of Lions.

Probusclubs zijn in de eerste plaats vriendenclubs en het ligt dan ook voor de hand dat nieuwe leden alleen op uitnodiging lid kunnen worden. Leden moeten bij voorkeur ook woonachtig zijn in de plaats/regio van vestiging. Van de leden wordt verwacht dat ze een maatschappelijk verantwoordelijke functie of positie hebben gehad en ten minste 55 jaar zijn. Verscheidenheid van beroepsgroepen en interesses is een belangrijk streven.