Probusclub Skarterlân 25 jaar

Op 30 oktober jongstleden heeft Probusclub Skarsterlân haar 25-jarig jubileum gevierd.  Tijdens de viering van deze mijlpaal in de monumentale Hobbe van Baerdt Tsjerke in Joure, zijn drie leden van het eerste uur gehuldigd en benoemd tot erelid van onze club. Het betreft Koen Ketellapper die op 30 oktober 1996 samen met Jan Oenema en Ype Rijpkema onze club heeft opgericht. Koen was onze eerste voorzitter. Vanaf de oprichting hebben de drie heren de afgelopen 25 jaar elk op hun eigen wijze een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van de doelstellingen en het bevorderen van een goede sfeer binnen Probusclub Skarsterlân.

Om onze dankbaarheid en respect daarvoor tot uitdrukking te brengen hebben onze drie Probus vrienden, uit handen van voorzitter Cees van Baaren, elk een gegraveerde Probus erepenning ontvangen.

Op de foto (van links naar rechts) Jan Oenema, Koen Ketellapper, Cees van Baaren en Ype Rijpkema is te zien hoe verguld de heren waren met deze benoeming.

Enable Javascript