Oprichten van nieuwe Probusclubs

In de beginjaren werden alle nieuwe clubs begeleid door Rotaryclubs. Al heel snel verspreidde de Probus zich en werden nieuwe clubs meer op initiatief van bestaande Probusclubs opgericht. Nu is dit gebruikelijk. Heeft men de indruk dat er in eigen omgeving voldoende kandidaten wonen voor wie in de bestaande Probusclubs geen plaats is, dan kan het initiatief worden genomen tot de oprichting van een nieuwe Probusclub.

Het is vervolgens wenselijk contact op te nemen met de andere al bestaande club(s) in de omgeving om al dan niet gezamenlijk te komen tot een initiatief tot oprichting van een nieuwe Probusclub.

Probus Nederland kan daarbij helpen met:

…..…..1.      ‘Oprichtingsprotocol’ Protocol voor het oprichten van een nieuwe Probusclub

…..…..2.     Modelreglement Probusclub;

…..…..3.      Formulier gegevens nieuwe Probusclub 

Deze documenten staan onderaan op deze pagina. Probus Nederland wordt vanaf het begin op de hoogte gehouden van de voortgang van de nieuwe club in oprichting.

Mentorcommissie

Na het besluit tot oprichting van een nieuwe Probusclub wordt er een Mentorcommissie gevormd, bestaande uit drie of vier leden van de club of clubs die tot oprichting hebben besloten. Deze commissie stelt vertrouwelijk een lijst op van potentiële leden afhankelijk van het type club (mannelijk/vrouwelijk/gemengd).
Uit die lijst worden vier à vijf sleutelfiguren gekozen met wie de Mentorcommissie aan de slag gaat. Daarna benaderen Mentorcommissie en sleutelfiguren de nieuwe kandidaten.

Als er ongeveer 10 (incl. sleutelfiguren) aspirant-leden zijn dan zullen verdere uitnodigingen aan mogelijk nieuwe kandidaten eerst het fiat behoeven van de bestaande groep. Dag, tijd, plaats en frequentie van de bijeenkomsten worden in gezamenlijk overleg vastgesteld.

Bij ongeveer 15 leden wordt een voorlopig bestuur gekozen, dat tenminste bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een programmacommissie. Dit bestuur neemt de leiding van de oprichting over van Mentorcommissie en sleutelfiguren.
Probus Nederland wordt schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken.

Na het invullen en opsturen naar Probus Nederland van het aanmeldingsformulier met de adresgegevens van de Probusclub i.o., ledenlijst en Huishoudelijk Reglement, kan Probus Nederland, als alles volgens de regels is verlopen, het Certificaat van Erkenning verlenen. Dit Certificaat reikt de Mentorclub uit op de Installatiebijeenkomst.

Elke Probusclub is, met inachtneming van de doelstelling van Probus Nederland, autonoom.