Bijeenkomst over communicatie

Probus Nederland wil graag gewenste service aan de Probusclubs verlenen. Dat gaat bijvoorbeeld om een nieuwsbrief met relevante informatie en een website met gegevens. Essentieel voor deze servicefunctie is dat het contact tussen de clubs en Probus Nederland goed geborgd is. Aan deze borging valt nog veel te verbeteren. In dat kader vindt u een oproep aan clubs zonder eigen website, om een contactadres op de website van Probus Nederland te kunnen plaatsen. Maar er is meer mogelijk.
Probus Nederland wil daarover van gedachten wisselen met secretarissen. Daartoe wordt een bijeenkomst belegd.
Wilt u deelnemen, meldt u dan bij clubadministratie@probus-nederland.nl Er zijn inmiddels ongeveer 20 deelnemers.

Maandag 24 oktober 2022
Doel van de bijeenkomst: contact met secretarissen en webmasters om te bezien in hoeverre Probus Nederland beter kan communiceren met de verschillende Probus clubs; en de clubs meer ondersteuning kan bieden.
Het was een vruchtbare bijeenkomst voor de aanwezigen. Er waren ongeveer 30 aanwezigen. Dat is een mooi aantal voor een goed gesprek. De toon was zeer constructief. De zorgen van het bestuur over het functioneren van de websites worden gedeeld. Hoe moet dit nu verder? Het bestuur zal aan het werk gaan met de gedane suggesties. 
Ook zal het bestuur zich buigen over de behoefte aan scholing en instructie, zoals die behoefte door verschillende aanwezigen is geformuleerd.
Mogelijk kan er ook een forum komen voor praktische en inhoudelijke vragen en tips? Huiswerk voor het bestuur!

 

Enable Javascript