Einde herstel werkzaamheden

27-01-2021

Als gevolg van een recente update van de website software zijn er nog al wat problemen ontstaan. Die update was noodzakelijk omdat hackers en andere gespuis zich nogal gemakkelijk toegang konden verschaffen tot vitale delen. Dat is nu hersteld. Om ook de websites weer op orde te krijgen waren herstelwerkzaamheden nodig. De herstelwerkzaamheden aan de website zijn beëindigd. De websites kunnen weer normaal bewerkt worden.

Deze hersteloperatie was gericht op het herstel van de foto’s die op een aantal websites verdwenen waren. Nu kan het zijn, dat de foto’s toch niet zichtbaar zijn. Daarvoor zijn er twee mogelijke oorzaken:

  1. Een of meerdere galeries of albums konden niet gevonden worden (Dat geldt vooral de laatst toegevoegde). Meldt dat a.u.b. De foto’s zijn wel aanwezig.
  2. NextGen heeft al geruime tijd geleden aangekondigd dat de ondersteuning van het “Legacy template” wordt gestopt. Helaas stonden nog al wat galeries en albums op Legacy ingesteld. Destijds was dat de standaard. Als u in plaats van de foto’s leest “not a valid template” is dat ook bij u het geval. Dat probleem is met een kleine correctie te verhelpen (Zie Webmaster FAQ “NextGen correcties.)

Enable Javascript