En de steen rolt verder

Juliana van Hulzen heeft sinds jaar en dag een fascinatie voor _het weerbarstige, het vreemde, het geheel andere van de psalmen,
‘Het schrijven is voor mij een proces van denkend voelen en voelend denken. Dat speelt zich voor een belangrijk deel af in het niet zichtbare, het verborgene, het eigen innerlijk. Beeldende kunst, muziek en ook poëzie zijn een beweging van binnen naar buiten en omgekeerd, ook mijn gedichten bij de psalmen, die ik al veel jaren schrijf.’
‘lk heb me vaak afgevraagd waarom de psalmen mijn aandacht trokken, een boek dat 150 jaar voor Christus zijn huidige vorm gekregen heeft. Misschien omdat het eeuwenlang is overgedragen en nu in 2021 nog veel betekenis heeft voor mensen. lk ben geraakt door de schoonheid en de weerbarstigheid, zelfs geschokt door de wreedheid in de eeuwenoude teksten.’
‘lk heb geen vertaling gemaakt en geen hertaling, ik ben niet op zoek gegaan naar waarheid. lk ben op zoek gegaan naar betekenis, waarbij de centrale vraag was: “Wat roept deze psalm op aan vragen ontroering, weerstand, associatieve beelden?”‘
Juliana van Hulzen (Probus Vrouwen 1 Zwolle eo)
En de steen rolt verder – poëzie bij de psalmen (2021)
ISBN: ISBN 9789493175570 verkrijgbaar in de boekhandel

Enable Javascript