Enquête 2023

De clubs hebben een uitnodiging ontvangen voor het invullen van de tweejaarlijkse enquête (2023).


Heeft uw club die uitnodiging niet ontvangen?
Inmiddels is het inzenden van reacties afgesloten.
De uitslag staat in de volgende nieuwsbrief.

Enable Javascript