Vraag over gemengde clubs

Een van onze Probusclubs overweegt om de bestaande herenclub om te vormen tot een gemengde club en legt ons de vraag voor of er eerder clubs zijn overgestapt en wat hun ervaringen zijn.

Probus Nederland weet dat enkele clubs in het verleden die stap hebben gezet. Zij staan natuurlijk nu als gemengde club te boek, maar Probus Nederland heeft niet geregistreerd welke gemengde clubs voorheen herenclubs waren. Daarom leggen we u graag de navolgende vragen voor:

Indien uw club is overgestapt van heren club naar gemengd zou u dan uw ervaringen daarmee met ons willen delen? Meer specifiek liggen de volgende vragen voor: Is het verstandig meer dan één dame tegelijk uit te nodigen (bijvoorbeeld 2 of meer)? Heeft u iets veranderd in uw Probusclub? Wat verwachtte u van de switch van heren naar gemengde club en is die verwachting uitgekomen?

Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u, als u daarmee ervaring heeft ons zou willen informeren.

U kunt uw reactie toesturen aan secretaris@probus-nederland.nl

 

Enable Javascript