Zes generaties DOKTER IMMENS

Op 20 oktober 1902 overleed dokter Hein Immens geneesheer in Sint-Michielsgestel. Hij was de laatste telg uit een roemrucht geneesherengeslacht. Uit stamboomonderzoek heeft Sjef van Hulten zes opeenvolgende generaties Immens gevonden, die actief waren op het terrein van de geneeskunst. In Sint-Michielsgestel waren dat er drie: Hein, Hendrik en Frans Immens. In het boek, Zes generaties DOKTER IMMENS, de geschiedenis van barbier tot geneesheer verhelderd, komt tweehonderd jaar ontwikkelingen in de medische wereld aan de orde.

We leven nu in corona tijd, maar de geneesheren Immens hebben in die tweehonderd jaar ook pandemieën meegemaakt. Denk aan de pest, cholera, pokken en influenza. Ook toen was vaak de eerste reactie: “Och het is maar een griepje”, maar intussen zijn er wel duizenden slachtoffers aan overleden. Wie in de zeventiende eeuw wat mankeerde, ging naar de chirurgijn, die in veel gevallen ook barbier was. Zijn messen en zagen waren niet steriel en verdoving was er niet. Een veel voorkomende ingreep was een aderlating. Het idee was dat vier belangrijke levenssappen in balans moesten zijn met elkaar: gele gal, zwarte gal, slijm en bloed. Als een van die sappen bedorven was of overheerste, was je ziek. De chirurgijn sneed dan een ader aan en liet er wat bloed uit weglopen. In de middeleeuwen en de tijd daarna waren chirurgijns lid van een gilde, welk toezag op de kwaliteit van de medische uitoefening.

De voorouders van van de Gestelse (Sint-Michielsgestel) familie Immens zijn afkomstig uit België.

In het boek worden zes generaties geneesheren Immens beschreven. Een stamboom ontwikkelen is prachtig, zegt Sjef van Hulten, maar achter de feitelijke gegevens gaat vaak veel vreugde en verdriet schuil. Het boek: Zes generaties DOKTER IMMENS, van barbier tot geneesheer is opgebouwd op basis van drie lijnen: een historische lijn, de Immens-lijn en de persoonlijke zoektocht van de auteur. In de vorm van intermezzo’s geeft de auteur korte beschrijvingen van de pandemieën waarmee de chirurgijns en heel- en vroedmeesters in hun tijd geconfronteerd werden.
Meer informatie is te vinden op www.dokterimmens.nl

J.A. van Hulten, Lid van Probusclub Dommel en Aa
Emailadres: jvh212@ziggo.nl

Het boek is te koop bij The Readshop Sint-Michielsgestel (€ 14,75) of stuur een e-mail aan dokterimmens@ziggo.nl (website: www.dokterimmens.nl)
Sjef van Hulten, jan. 2021

Enable Javascript