Het aanbod van lezingen door leden van Probus

Het aanbod van lezingen is verdeeld in 4 categorieën, verdeeld over deze en drie andere pagina’s. Bij elke lezing vindt u een korte aanduiding van de inhoud, naam van de spreker en een mailadres voor contact. Ook is de vestigingsplaats van de club van de spreker vermeld, om te kunnen beoordelen of de spreker van ver moet komen. De aanbieder zal u op verzoek meer informatie geven over inhoud, vorm en duur van de lezing en eventuele extra kosten, buiten de vergoeding van reiskosten.
Wilt u zelf een lezing aanbieden?
Stuur dan een mail naar Clubadministratie@probus-nederland.nl U ontvangt per omgaande richtlijnen voor uw aanbieding.

Lezingen over wetenschap, techniek enz. (16)

Smeltende ijskappen

Hoe erg is het? Moeten we ons zorgen maken en wat kunnen we eraan doen? Wat leert het vele onderzoek naar smeltende ijskappen? Welke consequenties heeft de opwarming van de aarde voor de stijging van de zeespiegel? Welke plannen zijn er om de ergste knelpunten aan te pakken?
Marian Geense [Rotterdam] m.geense@bart.nl 01-12-22

Economie en/of ecologie?

Hoe begon de duurzaamheidsgedachte in de haven van Rotterdam? Wat is nu de visie en hoe gaat het met de concretisering van plannen? Het Havenbedrijf Rotterdam heeft in vijftig jaar tijd een omslag in denken gemaakt. Welke projecten zijn op dit moment in uitvoering, om industrie en scheepvaart te verduurzamen?
Marian Geense [Rotterdam] m.geense@bart.nl 01-12-22

Het mysterie van ons bewustzijn

Hoe is onze grijze massa, met haar cellen die meetbare en dus kwantitatieve elektrische activiteit produceren, in staat iets voort te brengen wat kwalitatief is, zoals bijvoorbeeld kleursensaties? Zijn wij ons brein of is er meer? En wat is de rol van de kwantumfysica?
Boy van Droffelaar [Baarn] b.vandroffelaar@kpnmail.nl 01-11-22

Placebo en blind onderzoek

Wat is het placebo effect ? Waarom moet elk nieuwgeneesmiddel in vergelijking met placebo worden onderzocht ? Berust homeopathie op een placebo effect ?
Feddo Hillen [Laren] feddohillen7@gmail.com 01-10-22

Antoni van Leeuwenhoek

Hij heeft in de 17e eeuw als eerste de wereld van de mcirobiologie het licht gebracht. Het was Reinier de Graaf die het unieke werk van Antoni ontdekte en hem vervolgens introduceerde bij de Royal Society te Londen.
J.J.P. Lamoré [Delft] lamorevisser@caiway.nl 01-09-22

Vader en Zoon Brunel: leidende ingenieurs in de Victoriaanse tijd

Brunel senior was een Frans ingenieur die de wijk nam naar Engeland en daar zijn briljante zoon Isambard het ingenieurs vak leerde.
Jaap Frijlink [Utrechtse Heuvelrug] jaap@loofboom.nl 01-04-22

Elektrisch autorijden is nu realiteit

De technische ontwikkeling in de afgelopen jaren van verbrandingsmotor naarelektrisch rijden. Gebruikskenmerken en de vele vormen van hybride transmissie.
Jaap Frijlink [Utrechtse Heuvelrug] jaap@loofboom.nl 01-04-22

De wereld van Isaac Newton (1643 – 1727)

Een wonderlijke genie van boerenafkomst met reusachtige betekenis voor  natuurwetenschap en techniek. De lezing richt zich niet op de wetenschap maar op zijn levensgeschiedenis.
Jaap Frijlink [Utrechtse Heuvelrug] jaap@loofboom.nl 01-04-22

High Tech in het land van de Lappen

In de voordracht van vandaag gaat het echter over een andere afhankelijkheid van de halfgeleiderindustrie, die van zeer zuiver kwartszand.
Ab Stevels [Eindhoven] stevels@xs4all.nl 01-04-22

Straling en gezondheid

Vanaf het moment dat de mobiele telefoon rond 1990 zijn intrede deed zijn er zorgen over de mogelijke schadelijke effecten op het menselijk lichaam.
Dick van Norren [Leusden] d.vannorren@gmail.com 01-10-20

Virussen, de kleinste kwelgeesten van de mens

Wij waanden ons veilig achter het schild van onze vaccins en anti-infectiva. En dan duikt er plotseling een nieuw virus op dat ons leven bedreigt en onze samenleving ontwricht.
Piet Pijper [Alphen aan de Rijn] pijperconsulting@gmail.com 01-08-20

De Dam die Dijk genoemd wordt

Als op 28 mei 1932 het laatste gat in de afsluitdijk gedicht wordt is Nederland veel beter beschermd tegen de zee. Nu, 90 jaar later, wordt de dijk grootschalig gerenoveerd.
Jan van Rijn [Oldenzaal] jvanrijn@wxs.nl 01-03-20

Geschiedenis van de wiskunde

Vanaf 3000 voor Chr. tot de 19e eeuw wordt aangegeven hoe de wiskunde zich heeft ontwikkeld; vanuit Babylon en Egypte tot de huidige wetenschapsbeoefening.
Roel Van Asselt [Hengelo] r.v.asselt@ziggo.nl 01-02-20

De geschiedenis van “de pil”

Aan de introductie van de pil is een lange ontstaansgeschiedenis voorafgegaan die in deze lezing wordt gepresenteerd.
Piet Pijper [Alphen aan de Rijn] pijperconsulting@gmail.com 01-02-20

Noord-Zuidlijn Amsterdam

De voordracht beperkt zich tot de passage van de Noord-Zuidlijn onder het CS. Hiertoe is als het ware een kanaal gemaakt onder het stationsgebouw en de perrons.
Wim Oudejans [Nijkerk] wimoudejans1@gmail.com 01-10-19

Oorsprong en evolutionaire betekenis religiositeit

Religiositeit bij de mens zal waarschijnlijk niet snel verdwijnen, het is een genetisch bepaald samenspel van genen die met name in de hersenen tot expressie komen.
Andries Westerveld [Leeuwarden] a.westerveld@awesterveld.nl 01-09-19